Van dromen naar doen!

Van dromen naar doen!

December, ook voor Adopteer Regenwoud een mooi moment om terug en vooruit te kijken. Ik begin graag met grote dankbaarheid naar alle vrijwilligers en donateurs voor de inzet en bijdrage afgelopen jaar! Al die steun is de motor achter de stichting. We kijken terug op een jaar met fantastische ontwikkelingen. Meerdere dromen van vroeger zijn realiteit geworden. Ik deel graag de grootste mijlpalen en de plannen voor de toekomst met u.

Costa Rica

Allereerst de mooiste berichten uit Costa Rica, dat is tenslotte waar het allemaal om draait. Het eerste brulaap gezinnetje heeft zich in het reservaat gevestigd! Een paar jaar geleden kwam er een mannetje wonen die net zo lang gebruld heeft tot er een vrouwtje op af kwam. Die hebben in 2022 dus een baby gekregen! Lees hier het geweldige verhaal over de terugkomst van de brulaap. In maart hebben we een prachtig project met de lokale basisschool gedaan, waarbij alle kinderen uit het dorp bij het onderzoekscentrum zijn langs geweest voor lessen over het regenwoud. De oudste klassen zijn echt het reservaat in geweest en hebben bomen geplant. Bekijk hier het filmpje van deze bijzondere dagen:

Het jaar waren we begonnen met de uitbreiding van het reservaat met een perceel van 65 hectare, de grootste aankoop in één keer ooit. Lees hier het hele verhaal achter dit mooie succes. Omdat het reservaat door deze aankoop aan alle kanten aan een openbare weg grenst hebben we ook 2 boswachters in dienst genomen om patrouilles te doen, zodat illegale jacht en kap nog meer ontmoedigd wordt. Na de vervelende stilte tijdens corona heeft het onderzoeksproject gelukkig weer bijna het hele jaar vol gezeten met studenten en vrijwilligers, voor het eerst ook twee studenten uit Costa Rica! Bekijk hier het filmpje van vrijwilliger Madelief om een goede indruk te krijgen van het onderzoeksproject.

Op de achtergrond zijn we met hulp van goede juristen bezig geweest om de organisatie drastisch te professionaliseren. Dit was nodig omdat we in alle opzichten organisch groeien. Na 5 jaar stap voor stap bouwen aan de organisatie en het onderzoeksproject in Costa Rica was het tijd om met een duidelijke toekomstvisie een aantal zaken te herstructureren om de continuïteit op de lange termijn te kunnen waarborgen. Het voelt aan alle kanten goed om ook op deze manier de verantwoordelijkheid voor de bijdrage van alle donateurs nog beter te kunnen dragen. Als klap op de vuurpijl zijn aan het einde van het jaar de eerste stappen gezet voor samenwerking met de Universiteit Utrecht voor de uitbreiding van onze onderzoeken.

De Nederlandse stichting

Met alle ontwikkelingen in Costa Rica moet de Nederlandse organisatie ook meegroeien om de juiste ondersteuning te kunnen bieden. Sinds september hebben we daarom onze eerste werknemer. Matthijs Bol, oprichter van de stichting is uit het bestuur gegaan en is nu 3 dagen per week werkzaam voor de stichting. We kunnen nu veel sneller en beter vragen van donateurs beantwoorden en we zijn als organisatie veel beter in staat om actief met onze vrijwilligers te werken aan het wereldkundig maken van wat voor moois we allemaal doen, mede ten behoeve van de fondsenwerving! Sinds Matthijs begonnen is hebben we op alle fronten enorme vooruitgang geboekt en dat zien we ook heel duidelijk terug in een groei van de donaties. Zo is bijvoorbeeld een van onze vroegere dromen uitgekomen: met een kraam 3 dagen in Burger’s Zoo het verhaal van de stichting aan de Bush-bezoekers vertellen. Maar we zijn ook een grootse samenwerking met Trees for All aangegaan voor de herbebossing van 25 hectare weiland, het grootste uitvoeringsproject tot nu toe want er moeten in 2023 maar liefst 27.500 bomen de grond in plus het onderhoud in de jaren erna. Lees hier alles over in ons artikel over de herbebossing. In de zomer hebben we na ruim twee jaar Teams gelukkig weer een heel waardevol live feestje gehad in Utrecht waarbij vrijwilligers en donateurs aanwezig waren. Matthijs, Maarten en ikzelf hebben presentaties gegeven over het onderzoeksproject, de herbebossingsprojecten en de ontwikkeling en plannen van de stichting. Ook weer terug van weggeweest zijn de live workshops op basisscholen voor ons Regenwoud van de Kinderen project. Er zijn gelukkig weer vrijwilligers opgestaan om deze prachtige missie uit te voeren en de kinderen les te geven. Last but not least hebben we het wederom gepresteerd om meer donaties te ontvangen dan de voorgaande jaren. En dat terwijl we op het moment van schrijven nog niet eens de definitieve cijfers hebben.

Als ik bovenstaande zie dan realiseer ik me dat ‘kort houden’ niet helemaal gelukt is. En dan moeten de toekomstplannen nog komen!

Een nieuwe fase

De afgelopen jaren hebben we de focus van onze activiteiten gehad op de aankoop van regenwoud en het realiseren van het onderzoeksproject. In verhouding hebben we behalve het creëren van werkgelegenheid voor een aantal mensen nog weinig voor of met de lokale bevolking gedaan.

Nu het reservaat een omvang van ruim boven de 200 hectare heeft zijn we één van de grotere ‘grondbezitters’ in de omgeving en met het onderzoeksproject zijn we ook een belangrijke werkgever geworden. Het is altijd onze visie geweest dat het hele project een lokaal gedragen project moet worden. We blijven uiteraard continu bezig met het uitbreiden van het reservaat en herbebossing waar nodig om onze ambitie van 2000 ha te realiseren, maar de focus van de komende jaren zal liggen op het vergroten van de lokale betrokkenheid met als doel het project veel meer lokaal ingebed te krijgen. Dit gaan we doen door veel meer projecten te doen met en voor de mensen uit San Miguel en de omliggende dorpen. Daarnaast is door de omvang van het reservaat veel meer actieve bescherming nodig, wat we realiseren door de inzet van rangers. Concreet houdt dit in dat er in verhouding meer geld naar deze activiteiten zal gaan en iets minder naar aankoop van nieuwe percelen. Dit sluit heel mooi aan op het originele plan dat we op papier hebben gezet toen de stichting is opgericht. Ook actieve samenwerkingen met lokale organisaties (nationaal park Barbilla, Sinac, Minae, Punta de Lanza, etc) krijgen veel meer aandacht, allemaal met als doel om het reservaat en de directe omgeving op de lange termijn structureel goed beschermd te krijgen. De precieze plannen volgen nog in het jaarverslag dat in het eerste kwartaal van 2023 gepubliceerd zal worden.

We hopen dat u ons blijft steunen in deze hele mooie ontwikkelingen en dat u bij ons langs komt als u het geluk heeft een keer naar Costa Rica te kunnen komen!

Trots, dankbaar, tevreden en vol met passie en energie ga ik zelf in ieder geval in 2023 weer aan de gang voor Adopteer Regenwoud!

Salud en Pura vida!

Martin Havik

Voorzitter