Een bijzondere nieuwe stap voor stichting Adopteer Regenwoud!

Een bijzondere nieuwe stap voor stichting Adopteer Regenwoud!

Van 25 hectare grasland naar een florerend regenwoud

Deze maand waren voorzitter Martin en oprichter Matthijs op het hoofdkantoor van Trees for All om een hele mooie samenwerking te bekrachtigen voor herbebossing van 25 hectare weiland. Eén van de grootste projecten in Costa Rica voor de stichting Adopteer Regenwoud tot nu toe. Er zullen in totaal meer dan 27.500 bomen geplant worden.

Lokale bevolking

Dit doet de stichting niet alleen. Door de steun van Trees for All kan er samen met een team van zeven lokale krachten uit het naastgelegen indianenreservaat de uitdaging aangegaan worden om deze 27.500 bomen te planten. Hiermee zorgt Adopteer Regenwoud niet alleen voor natuurherstel maar biedt zij ook zeven families werkgelegenheid en een inkomen gedurende zeker een jaar.

De missie

Adopteer Regenwoud heeft als missie om 2000 hectare regenwoud te beschermen. Dit gebied van 2000 hectaren fungeert als een belangrijke buffer voor het nabij gelegen Nationaal Park Barbilla en het Inheemse Cabécar Reservaat. De druk op het regenwoud is in deze regio goed merkbaar. Vanaf de bewoonde wereld schuift de ontbossing steeds verder op richting het Nationale Park en het Inheemse Reservaat. Adopteer Regenwoud heeft als doel er voor zorgen dat zowel het Nationale park als het Inheemse Reservaat onaangetast blijven. Zodat dieren, zoals bijvoorbeeld de Jaguar, hier zorgeloos kunnen blijven bestaan. Het reservaat ligt in een deel van het land dat erg belangrijk is als corridor (verbinding) voor veel dieren tussen Noord- en Zuid-Amerika. Het is daarbij van belang dat het reservaat bestaat uit een aaneengesloten stuk bos zodat dieren zich vrij kunnen bewegen door het gehele bosgebied. Veel dieren vermijden open plekken en weilanden bij verplaatsingen. Dit vanwege de risico’s die het met zich meebrengt om door onbeschutte gebieden te bewegen. De dieren in het regenwoud en dus ook in ons reservaat hebben ook een belangrijke rol in de natuurlijke bosvorming. Bijna alle zaadverspreiding in het regenwoud gebeurt door dieren.

Waarom herbebossen?

Om het reservaat uit te breiden is het natuurlijk belangrijk dat het nieuwe perceel aan het bestaande reservaat grenst. De stichting heeft altijd de voorkeur om een nieuw aan te kopen perceel te selecteren dat al uit regenwoud bestaat. Adopteer Regenwoud ontkomt er echter niet aan dat zij af en toe ook een perceel moet aankopen waar een deel van het perceel in het verleden ontbost is. In de regio waar de stichting regenwoud beschermt, zijn de bospercelen versnipperd door kleinschalige landbouw en veeteelt. Het kan dus zo zijn dat er tussen het huidige reservaat en een nieuw aan te kopen stuk regenwoud een strook grasland ligt. Om er voor te zorgen dat het reservaat toch een aaneengesloten bos blijft, plant de stichting daar een mix van boomsoorten aan. Hierdoor ontstaat er in een periode van 5 a 10 jaar al een jong bos waar dieren de oversteek weer durven te wagen.

Het project van 27.500 bomen

Afgelopen jaar heeft de stichting het beschermde reservaat in Costa Rica uit kunnen breiden met een gebied van 65 hectare. Veertig hectare hiervan is een stuk prachtig regenwoud dat direct aansluit op het bestaande reservaat. De 25 hectare waar nog geen regenwoud staat,  is nu nog weiland, maar vormt een belangrijke verbinding naar het Nationale Park Barbilla. Deze 25 hectare weiland gaan we nu herbebossen.

In totaal worden 27.500 bomen geplant. De boomsoorten zijn geselecteerd aan de hand van hun specifieke groei-eigenschappen. Het is daarbij belangrijk dat we zo snel mogelijk met de bomen die wij aanplanten weer een bosklimaat creëren. Dit bosklimaat is een randvoorwaarde voor de groei van de uiteindelijke doelsoorten (oorspronkelijke boom- en plantensoorten uit het regenwoud). Deze groeien alleen in een schaduwrijke omgeving met de juiste luchtvochtigheid. De zaden van deze doelsoorten, zoals woudreuzen, worden hoofdzakelijk verspreid vanuit het aangrenzende regenwoud door dieren. Het is dus van belang dat deze dieren (zoals; apen, vogels, knaagdieren) weer terug naar het gebied komen doordat de aanplant van verschillende bomen het aantrekkelijker heeft gemaakt voor ze..

Geschikte boomsoorten

Bij ons vorige herbebossingsproject van 4 hectare weiland kwamen er 14 boomsoorten in aanmerking. Deze 14 boomsoorten zijn inheems in de regio en komen dus allemaal van origine voor in dit gebied. Omdat dit herbebossingsproject een experiment was om te kijken welke boomsoorten het meest geschikt zouden zijn voor herbebossing, hebben we alle 14 inheemse boomsoorten aangeplant. De afgelopen drie jaar hebben we deze bomen gemonitord met behulp van diverse bosbouw studenten. Alle bomen waren genummerd en werden elke 6 maanden opgemeten. Op deze manier hebben we een goed inzicht gekregen in welke bomen het goed doen in de regio, en welke bomen het minder doen of helemaal niet geschikt zijn. Uiteindelijk hebben we gekozen om een mix van de zes meest succesvolle bomen uit ons herbebossing experiment te gaan gebruiken voor de herbebossing van deze 25 hectare weiland die nu omgevormd gaat worden.

Buffons Ara

Naast de zes geselecteerde boomsoorten, worden ook bijna 4000 Almendro bomen aangeplant. Dit is een boomsoort die in Costa Rica langzaam verdwijnt door ontbossing. Deze boom is enorm belangrijk voor de ernstig bedreigde Buffons Ara (Great Green Macaw). Een prachtige grote groene Ara waarvan de populatie onder druk staat en er nog maar 1000 in het wild leven. De Buffons ara is afhankelijk van deze specifieke boomsoort om haar nest in te bouwen. Wij hopen als stichting bij te dragen aan de populatiegroei van dit prachtige dier.

Samenwerking met Universiteit EARTH

Alle jonge bomen worden aangeschaft via de nabijgelegen Costa Ricaanse Universidad EARTH. Een bosbouw universiteit die in het bezit is van een bomenkwekerij. We hebben bij het voorgaande herbebossingsproject een prettige samenwerking ervaren, waardoor we EARTH graag weer ondersteunen met de aanschaf van de boompjes.

Kort samengevat

Doelstelling

  1. Aanplanten van bomen op grasland dat tientallen jaren geleden is ontbost, om zo de ecologische landbrug (verbindingszone) naar het Nationale Park Barbilla te herstellen;
  2. Lokale werkgelegenheid, inkomen en bewustwording genereren;
  3. Bescherming vergroten van regenwoud en het tegengaan van illegale jacht door fysieke aanwezigheid van lokale werknemers.

Resultaten 

  1. 25 Hectare van het land opnieuw begroeid met een diversiteit aan bomen, planten en bloemen;
  2. Vergroting van de leefgebieden voor alle aanwezige dieren en micro-organismen die van essentieel belang zijn voor biodiversiteitsbehoud, migratie en uitbreiding
  3. Zeven families van werkgelegenheid en inkomsten voorzien voor gegarandeerd een jaar. Waarbij er zeker 2 huishoudens minimaal 3 jaar van zullen profiteren.
  4. Het vastleggen van CO2. (het aanplanten van bomen is één van de meest efficiënte methodes)

Meer weten over stichting Adopteer Regenwoud haar activiteiten? Neem een kijkje op onze website

Meer lezen over herbebossing in Costa Rica? Klik hier

Adopteer Regenwoud zet park rangers in voor bescherming regenwoud

De afgelopen jaren was het reservaat van Adopteer Regenwoud goed te overzien voor projectmanager Maarten. Twee a drie keer per week maakt hij samen met de studenten zijn ronde door het projectgebied voor het biodiversiteitsonderzoek. Voor dit onderzoek komen ze in diverse percelen van het gebied, waardoor ze een goed inzicht krijgen over wat er allemaal gebeurt. Mocht er illegaal gekapt worden dan valt dit meteen op. Het zelfde geldt voor illegale jacht. (meer…)

Costa Rica van grootschalige ontbossing naar een tropisch paradijs voor ecotoerisme.

Costa Rica staat bekend om haar prachtige natuur, een land met een uitzonderlijk hoge diversiteit van planten en dieren (één van de hoogste percentages qua biodiversiteit ter wereld). Een land voor de echte ecotoerist.  De afgelopen twintig jaar is ecotoerisme steeds belangrijker geworden voor Costa Rica. In 2019 waren er bijna 3 miljoen toeristen in Costa Rica waarvan 80% als ecotoerist wordt gezien. (meer…)

𝗗𝗲 𝗺𝗲𝗲𝘀𝘁 𝗯𝗶𝗷𝘇𝗼𝗻𝗱𝗲𝗿𝗲 𝘄𝗮𝗮𝗿𝗻𝗲𝗺𝗶𝗻𝗴𝗲𝗻 𝗶𝗻 𝗼𝗻𝘀 𝗿𝗲𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮𝗮𝘁 𝘁𝗼𝘁 𝗻𝘂 𝘁𝗼𝗲!

In de afgelopen jaren zagen we al veel zeldzame en bijzondere dieren in ons reservaat zoals de Northern Nacked-tailed Armadillo, Black-and-White Hawk-Eagle en meerdere katachtigen. Wat we onlangs tegenkwamen is voor wetenschappers echter nog vele malen interessanter. (meer…)

Al zoveel bereikt, maar ook nog zoveel te dromen

Sinds 2010 maakt Adopteer Regenwoud zich hard voor het behoud van regenwoud in Costa Rica. Maarten en Matthijs zijn sinds 2002 verliefd op het Costa Ricaanse landschap en besloten sindsdien iets terug te doen voor de lokale natuur. En zo is de stichting ontstaan. Inmiddels omvat Adopteer Regenwoud meerdere bestuursleden, een raad van advies, ambassadeurs […]

Zoë over haar prachtige ervaringen als vrijwilliger in Costa Rica

En dan sta je daar, boven op een heuveltop, lekker een beetje te huilen. Of toch verwoede pogingen te doen om je medevrijwilliger niet te laten zien hoe aangedaan je bent. Mijn naam is Zoë, ik woon dichtbij Hasselt in België. Ik ben leerkracht in het volwassenenonderwijs, en enthousiaste, maar zeer beginnende leerling wanneer het aankomt op de natuur. Graag vertel ik jullie over mijn prachtige ervaringen als vrijwilliger in het reservaat van Adopteer Regenwoud. (meer…)

2023 Het jaar van de projecten en samenwerking

Woord van de voorzitter

2023, als ik het mag omschrijven in twee woorden, dan kies ik ‘enerverend’ en ‘veeleisend’. Mede omdat ‘positief’ en ‘groei’ eigenlijk ieder jaar weer de boventoon voeren en dat ook zeker in 2023 weer het geval was. Qua donaties was 2023 weer een recordjaar, waarvoor uiteraard grote dank aan eenieder die heeft bijgedragen. En de som is simpel: meer donaties, betekent meer positieve impact in Costa Rica! (meer…)

Aansluiting met Nationaal Park Barbilla weer een belangrijke stap dichterbij!

Ondanks onzekere economische tijden en de impact van Corona heeft Stichting Adopteer Regenwoud fantastisch nieuws te melden. De afgelopen maanden hebben we alle zeilen bijgezet en flink moeten onderhandelen om een belangrijke stuk grond aan te kunnen schaffen. En dat is gelukt! We hebben het reservaat kunnen uitbreiden met 65 hectare, ofwel 650.000 vierkante meter! (meer…)

De hoogste tijd voor biodiversiteit!

De hoogste tijd voor biodiversiteit

Wist je dat 5% van alle soorten flora en fauna van de wereld in Costa Rica leeft en groeit? Ook staat Costa Rica in de wereldwijde top 20 van landen met de grootste biodiversiteit! Ben je een echte natuurliefhebber? Zet Costa Rica dan maar op je bucketlist. Maar… voordat je nu snel je rugzak en paspoort uit de kast trekt willen we je eerst een lesje geven over biodiversiteit. Misschien heb je het ooit weleens tijdens de biologieles geleerd wat het is, maar om je geheugen op te frissen leggen we het je in deze blog uit. (meer…)

Hoeveel ocelots wonen er in ons reservaat?

Sinds de start van het onderzoek naar de biodiversiteit in 2017 hangt stichting Adopteer Regenwoud wildcamera’s op in het reservaat. De afgelopen jaren zijn er ontzettend veel dieren waargenomen op deze camera’s. Wildcamera’s zijn een goede manier om te ontdekken wat voor zoogdieren er allemaal in het reservaat leven. Vooral schuwe dieren die nacht actief zijn, zijn moeilijk te spotten als je overdag in het reservaat rondloopt. Zo ook de nacht actieve ocelot. Eén van de zes katachtigen die er in Costa Rica leven. In de afgelopen jaren hebben we veel ocelots op onze wildcamera’s gespot. De vraag was altijd of dit dezelfde ocelot was, of dat er meerdere individuen in het reservaat leven. (meer…)

Krachten bundelen in Punta de Lanza

Het Work with Nature reservaat vormt samen met Nationaal Park Barbilla en het Bajo Chirripó Indigenous Reserve een “drielandenpunt”. Deze plek staat bekent als Punta de Lanza ofwel Lanspunt. De gemeenschap bestaat deels uit de oorspronkelijke bevolking van Costa Rica en deels uit “blanco’s” (moderne tico’s). Sinds kort is een vereniging opgericht om meer samen op te trekken. (meer…)

Wat betekent ontbossing voor onze natuur?

Wat betekent ontbossing voor onze natuur? Wat is ontbossing eigenlijk? Deze term wordt gebruikt voor het proces waarbij bomen wijken voor landbouw en veeteelt. Ontbossing vindt dagelijks in grote aantallen plaats, met name in het amazoneregenwoud. Geen mooie zaak! De gevolgen? Het omkappen van bomen betekent niet alleen verlies van onze prachtige natuur en biodiversiteit. […]

Vlinders in Costa Rica

Als een vlinder voorbij vliegt blijven de meeste mensen wel even stil staan om hem met de ogen te volgen. Vaak hebben ze mooie kleuren en door de grote zachte vleugels in vergelijking tot het kleine lijfje zien ze er bijna knuffelbaar uit. In Costa Rica komen meer dan 1200 soorten vlinders voor en natuurlijk zijn wij erg benieuwd naar de soorten die voorkomen in het gebied van Adopteer Regenwoud. (meer…)

Nieuwe kikkersoort in het reservaat

Na vijf jaar onderzoek naar de biodiversiteit van ons reservaat in Costa Rica, zijn we een groot deel van de algemene diersoorten ondertussen wel tegen gekomen. Als we een nieuw dier voor onze soortenlijst kunnen beschrijven, is dat nu vaak een bijzonder beestje. Er zijn echter ook soorten die volgens de literatuur worden aangemerkt als “algemeen” of “veel voorkomend”, maar nog nooit zijn waargenomen in het reservaat. Vandaag kwamen we zo’n soort tegen: de Hourglass Tree Frog (Dendropsophus ebraccatus). (meer…)

Van dromen naar doen!

December, ook voor Adopteer Regenwoud een mooi moment om terug en vooruit te kijken. Ik begin graag met grote dankbaarheid naar alle vrijwilligers en donateurs voor de inzet en bijdrage afgelopen jaar! Al die steun is de motor achter de stichting. We kijken terug op een jaar met fantastische ontwikkelingen. Meerdere dromen van vroeger zijn realiteit geworden. Ik deel graag de grootste mijlpalen en de plannen voor de toekomst met u. (meer…)

Vogels spotten in Costa Rica

Costa Rica, een land waarvan bijna de helft bestaat uit regenwoud, is een waar vogelparadijs. Meer dan 900 soorten vogels en één van de weinige plekken op aarde waar per vierkante kilometer, zo veel vogelsoorten te vinden zijn. Eén van de meest mooie en bijzondere vogels die zijn habitat heeft in Costa Rica, is wel de Resplendent Quetzal. (meer…)

Reservaat groeit naar 169 hectare!

Weer nieuw regenwoud aangekocht met grote waarde voor het reservaat én de lokale gemeenschap Begin november kocht Adopteer Regenwoud een nieuw bosperceel aan, met strategische en maatschappelijke waarde. De aanloop naar het zetten van de handtekeningen was deze keer bijzonder lang: meer dan een jaar! Omdat de plattegronden meer dan 50 jaar oud waren moesten […]

Vrijwilliger Ivan over zijn bezoek in Costa Rica

In het voorjaar van 2023 was daar opeens een kans om naar Costa Rica te gaan voor Adopteer Regenwoud. Ik was een jaar eerder ook al in Costa Rica en daar tipte me iemand over een organisatie van twee Nederlandse jongens die zich bezighielden met het beschermen en herstellen van het regenwoud. Toen ik thuiskwam besloot ik contact op te nemen. Ik was immers nog lang niet klaar in Costa Rica en ik was direct enthousiast toen ik zag waar Adopteer Regenwoud zich allemaal mee bezig hield. Na leuke gesprekken met de oprichters Matthijs en Maarten, in het echt en via videobellen, reisde ik in juni af naar het reservaat in Costa Rica. (meer…)