Onderzoek Biodiversiteit

Wat is de invloed van landgebruik op de biodiversiteit in Costa Rica

Image-description

Doel van het biodiversiteitsonderzoek

Ons reservaat ligt in een gebied dat wordt bedreigd door illegale houtkap, jacht, en oprukkende landbouw. We onderzoeken ter plekke de invloed van het landgebruik op de biodiversiteit. Dit doen we met studenten van over de hele wereld. We verzamelen gegevens in ons eigen reservaat en in omliggende percelen.

Door de biodiversiteit in ons onderzoeksgebied in kaart te brengen leren we het regenwoud steeds beter kennen. Met als doel om het nog beter te kunnen beschermen en deze kennis te delen met andere natuurorganisaties of belanghebbenden.

Draag jij ook bij: Adopteer een stukje regenwoud
Image-description

Samenwerking Universiteit Utrecht

Stichting Work with Nature beschermt 240 hectare aan regenwoud in de laaglanden van Costa Rica en doet daarin al jaren onderzoek naar de diversiteit van dieren. Vanaf 2023 werken wij in samenwerking met de Universiteit Utrecht aan een langdurig onderzoek om ook de planten in het reservaat te bestuderen. Wij richten ons in eerste instantie alleen op de bomen om een beeld te krijgen van de opbouw en samenstelling van het regenwoud.  Samen met verschillende professoren van de Universiteit en meerdere studenten van diverse opleidingen wereldwijd gaan we wekelijks het reservaat in om aan dit onderzoek bij te dragen.

Meer over de samenwerking met UU
Image-description

Wat willen we dan weten?

De achtergrond van het onderzoek heeft alles te maken met de ontstaansgeschiedenis van ons mooie reservaat. De mens heeft al eeuwen een grote invloed op de natuur in ons projectgebied. Ontbossing, landbouw/veeteelt maar ook regeneratie van regenwouden hebben gezorgd voor een mozaïek van verschillende habitats. Het regenwoud dat wij binnen de grenzen van het reservaat beschermen, is dus niet allemaal één en dezelfde natuur. Delen van het reservaat deden vroeger bijvoorbeeld dienst als weiland of bosbouwplantage, terwijl anderen al erg lang bedekt zijn met oud bos. Dankzij de onderzoeken die we de afgelopen jaren uitvoerden, weten we dat het gehele reservaat een belangrijke functie vervuld als veilig leefgebied voor tal van (bijzondere) plant- en diersoorten.

Met het nieuwe onderzoek zoemen we echter verder in en vragen we ons af wat het historisch landgebruik voor invloed heeft gehad op de ontwikkeling van het regenwoud en hoe zal dat zich in de toekomst doorzetten?

Image-description

Hoe gaan we dit dan onderzoeken?

De komende jaren zullen we het reservaat indelen in een groot aantal denkbeeldige vakken. Deze vakken worden met behulp van GPS opgeslagen. Binnen deze vakken doen we metingen. In een eerste fase zullen we in verschillende vakken kijken naar de dikte van de bomen en hun soortensamenstelling. Deze gegevens vertellen ons welke invloed landgebruik decennia later heeft op bomendiversiteit en CO2-opname. Door de vakken jaarlijks opnieuw te onderzoeken zien we bovendien hoe het bos zich daar verder ontwikkelt. Daarnaast kunnen we de kennis die we hebben opgedaan over de dieren combineren met de kennis van bomen om nieuwe relaties bloot te leggen. In een latere fase zullen we ook de rest van de vegetatie zoals kruiden, mossen, bromelia’s en orchideeën in deze vakken gaan inventariseren om een nog completer beeld te krijgen.

Onderzoeksprojecten die op deze schaal en precisie worden gedaan, zijn wereldwijd schaars en van grote waarde.

Image-description

Wat willen we bereiken met dit onderzoek?

Dit ambitieuze onderzoeksplan is enkel mogelijk met de professionele inbreng van onderzoekers van de Universiteit Utrecht en vanuit andere instituten. Echter, de hulp van onze studenten en vrijwilligers blijft van onmisbare waarde. De kennis die wij zullen opdoen zal Stichting Adopteer Regenwoud helpen om de waarde van het reservaat nog beter te doorgronden en mogelijk gerichtere keuzes te maken bij toekomstige aankoop van regenwoud of aanbevelingen voor landgebruik in de regio. Daarnaast zullen onze gegevens op de langere termijn een nog veel breder doel dienen, omdat regeneratie en herbebossing wereldwijd van groot belang zijn in de strijd tegen klimaatverandering, fragmentatie van leefgebieden en behoud van soorten en biodiversiteit.

Ons project kan in de toekomst dienen als show-case en gegevens kunnen worden geëxtrapoleerd naar grote gebieden in de (Amerikaanse) tropen zodat natuurbeschermers effectieve maatregelen kunnen nemen.

Lees hier het nieuwsartikel van de Universiteit Utrecht over de start van het onderzoek: Klik hier

Wil jij ook bijdragen aan dit onderzoek in Costa Rica? Meld je aan als student of vrijwilliger! Klik hier

Wil je bijdragen maar zie je het niet zitten om naar Costa Rica te komen? Neem dan ook gerust contact met ons op!