Herbebossing

Van weiland naar tropisch regenwoud

Image-description

Doel van de herbebossing

  • Uitbreiding van het huidige reservaat
  • Buffer creëren voor bestaand regenwoud
  • Herstel van ecologische verbindingszone naar het Nationale Park Barbilla
  • Lokale werkgelegenheid, inkomen en bewustwording genereren
  • De biodiversiteit vergroten
  • Het vastleggen van CO2
  • Het voorkomen van erosie
  • Veilig stellen van drinkwater
Help mee: Adopteer een stukje regenwoud

Waarom herbebossen?

Adopteer Regenwoud heeft als missie om 2000 hectare regenwoud te beschermen. Dit gebied van 2000 hectaren fungeert als een belangrijke buffer voor het nabij gelegen Nationaal Park Barbilla en het Inheemse Cabécar Reservaat. Het is daarbij van belang dat het reservaat bestaat uit een aaneengesloten stuk bos zodat dieren zich vrij kunnen bewegen door het gehele bosgebied. Veel dieren vermijden open plekken en weilanden bij verplaatsingen.

Wanneer we het reservaat uitbreiden is het belangrijk dat het nieuwe perceel aan het bestaande reservaat grenst. De stichting heeft altijd de voorkeur om een nieuw aan te kopen perceel te selecteren dat al uit regenwoud bestaat. Adopteer Regenwoud ontkomt er echter niet aan dat zij af en toe ook een perceel moet aankopen waar een deel van het perceel in het verleden ontbost is. Het kan dus zo zijn dat er tussen het huidige reservaat en een nieuw aan te kopen stuk regenwoud een strook grasland ligt. Om er voor te zorgen dat het reservaat toch een aaneengesloten bos blijft, plant de stichting daar een mix van boomsoorten aan. Hierdoor ontstaat er in een periode van 5 a 10 jaar al een jong bos waar dieren de oversteek weer durven te wagen.

Methode van herbebossen

Om het originele regenwoud weer terug te krijgen op het ontboste gebied heb je een bosklimaat nodig. De bomen die namelijk in het regenwoud groeien zijn vaak schaduwsoorten. Deze groeien niet op een open weiland in de felle zon. Om dit bosklimaat te creëren zijn er 14 inheemse boomsoorten geselecteerd (soorten die van nature voorkomen in Costa Rica). Er is gekozen voor snelgroeiende boomsoorten die bij voorkeur vruchten dragen. Zo creëer je niet alleen zo snel mogelijk een bosklimaat en schaduw, maar trek je ook dieren vanuit het bestaande regenwoud naar deze aangeplante vruchtdragende bomen toe. Deze dieren zijn de sleutel tot succes. Als zij zich weer prettig voelen om zich vrij te bewegen in het herbeboste gebied zullen zij er voor zorgen dat de gewilde boomzaden vanuit het regenwoud weer in het nieuwe perceel terecht komen. De aangeplante bomen zorgen voor een ideaal klimaat en voldoende schaduw om deze zaden te laten ontkiemen. Waardoor ze kunnen uitgroeien tot “waardevolle” bomen die uiteindelijk zorgen voor een volwaardig regenwoud.

Meer over herbebossingsmethode

Lokale bevolking

Inmiddels zijn er meer dan 30.000 bomen geplant en hebben we al meer dan 30 hectare ontbost gebied hersteld. Dit zou nooit gelukt zijn zonder de hulp van negen lokale krachten uit het naastgelegen indianenreservaat. Zij zijn degene die elke dag op het veld staan om bomen te planten. Ook zorgen ze ervoor dat de geplante boompjes goed verzorgd worden en uitgroeien tot volwassen bomen. Het zijn mensen die veel ervaring hebben met werken in het veld en ontzettend blij zijn met deze betaalde baan omdat er weinig werk in de regio te vinden is.

Hiermee zorgt Adopteer Regenwoud niet alleen voor natuurherstel maar biedt zij ook negen families werkgelegenheid en een inkomen.

Buffons Ara

Één van de geplante boomsoorten is de Almond boom (Dipteryx Oleifera). Dit is een boomsoort die in Costa Rica langzaam verdwijnt door ontbossing. Deze boom is enorm belangrijk voor de ernstig bedreigde Buffons Ara (Great Green Macaw). Een prachtige grote groene Ara waarvan de populatie onder druk staat en er nog minder dan 1000 van in het wild leven. De Buffons ara is afhankelijk van deze specifieke boomsoort om haar nest in te bouwen. Wij hopen als stichting bij te dragen aan de populatiegroei van dit prachtige dier. Inmiddels zijn er al 4000 Almond bomen aangeplant.

Meer over de Buffons Ara

Bekijk hier de video voor een korte impressie over het herbebossingsproject:

Project partner herbebossing

Onze Nederlandse partner Trees for All helpt ons met de aanplant van bomen. Naast dat ze financieel bijdragen, delen we ook onze kennis en ervaring rondom herbebossing en community building met elkaar. Klik op het logo om meer te lezen over onze samenwerking.