Internationale telling van de Grote Groene Ara

Internationale telling van de Grote Groene Ara

Bedreigde papagaai soort

Afgelopen week namen we met het onderzoeksproject van Adopteer Regenwoud deel aan de Censo Internacional de la Guacamaya Verde 2022. Oftewel de Internationale telling van de Grote Groene Ara. Over de hele wereld nemen tientallen organisaties deel om inzicht te krijgen in de huidige toestand van deze papegaaisoort. De gehele wereldpopulatie van de Grote Groene Ara werd geschat op slechts 500-1000 individuen in 2020. De soort wordt door de IUCN beschouwd als kritisch bedreigd. De meeste van deze spectaculaire vogels leven in Costa Rica.

Telling in het reservaat

Gisteren van 16:00-18:00 en vandaag van 05:00-07:00 hebben we bijgedragen door een telling te doen in de hoogste delen van het reservaat, dichtbij Nationaal Park Barbilla. Gisteren aan het einde van de middag hoorden we twee individuen vlak voordat het donker werd, nog precies in ons eigen reservaat! Vanmorgen hoorden we ze weer, dit keer wat verder ergens rond de grens van het park. Samen met alle andere organisaties hopen we gedetailleerde cijfers te kunnen geven om de omvang van de populatie te beoordelen.

Een betere toekomst voor de Groene Ara

Gelukkig lijken de aantallen te groeien in Costa Rica. De soort broedt voornamelijk in het Noorden van het land, we kunnen dus pas van ze genieten na het broedseizoen. Na dit seizoen verspreiden ze zich in het Talamanca gebergte waar ons reservaat gesitueerd is. Maar naarmate hun aantal toeneemt, hopen we op een dag broedparen in of rond het reservaat van Adopteer Regenwoud te kunnen verwelkomen. Er zijn plannen om nestkasten op te hangen om de bezoekende individuen te verleiden tot een verblijf tijdens het broedseizoen. We hebben ook al honderden wilde amandelbomen geplant, hun voornaamste voedselbron. Laten we hopen dat de inspanningen vruchten zullen afwerpen!

Meer lezen over de Groene Ara in ons gebied? bedreigde-groene-aras-laten-zich-weer-zien

Wilt u een bedrage leveren aan het behoud van het leefgebied van deze prachtige vogel? 

Adopteer dan hier een stukje regenwoud