De Mantelbrulaap

De Mantelbrulaap

De mantelbrulaap is een van de grootste apen in Centraal Amerika, met mannetjes die bijna een meter groot zijn en tot 10 kg wegen. Het is een van de 15 soorten brulapen. Helaas zijn een aantal van die soorten bedreigd, voornamelijk vanwege habitatverlies en de vangst en verkoop om als huisdieren te dienen. Hun Engelse naam ‘mantled howler monkeys’ krijgen ze van de lange haren aan hun zijkant, die lijken op een mantel. Hun staart kunnen ze gebruiken als extra ledemaat om hun evenwicht te bewaren en heeft een kale tip, zodat ze betere grip hebben rond takken. Met die staart kunnen ze hun hele gewicht houden en er zelfs mee voelen zoals met hun handen. De staart kan wel 5 keer zo lang zijn als de rest van hun lichaam. Vooral jonge aapjes kan je regelmatig aan hun staart zien hangen, oudere apen gebruiken de staart meer als stabilisator.

Dieet

In het wild worden brulapen 15 tot 20 jaar oud. De aap zijn dieet bestaat voornamelijk uit bladeren, wat natuurlijk niet de beste energiebron is. Daarom dat de aap ook grote delen van de dag al rustend doorbrengt. Bovendien mogen ze niet te veel van dezelfde boom eten, want sommige bladeren zijn licht giftig.  Regelmatig wisselen van boom is dus de boodschap. Naast bladeren eten ze ook fruit, noten en bloemen. De apen hun reukzin is erg goed ontwikkeld, zo goed zelfs dat ze rijp fruit van op 2km afstand kunnen ruiken. Dit heeft onder andere te maken met hun ronde, ver opengesperde neusgaten. Drinken doen ze zelden, gezien ze het merendeel van hun vocht uit voeding halen. Alleen als het echt te droog is, dalen ze af en toe uit hun boom af om naar water te gaan zoeken.

Waarom dat gebrul?

Hun gebrul is een energiebesparende manier om te communiceren met andere apen uit de troep, maar ook met concurrenten. In de ochtend en avond brullen ze om hun territorium te markeren, en wordt hun gebrul beantwoord door andere groepen in de buurt. En alhoewel brulapen strikte vegetariërs zijn, en over het algemeen niet bekendstaan als agressief, kan dat gebrul mensen flink doen schrikken. Niet verwonderlijk als je weet dat het geluid tot wel 5 km verder te horen kan zijn. Om zo luid te kunnen brullen hebben de apen een uitgehold tongbeen in de buurt van hun stembanden. Een bot dat alle apen hebben, maar dat bij brulapen ettelijke keren uitvergroot is. Het zijn vooral de mannetjes die je hoort, de vrouwtjes vocaliseren ook maar zijn niet zo luid. 

Groepsdieren

Zo’n troep brulapen kan trouwens tot 40 leden hebben, al is een 15-tal meer gemiddeld. De apen in een troep zijn meestal geen familie van elkaar, want zodra ze seksuele maturiteit bereiken worden ze uit de troep gezet. De troep heeft een dominant mannetje en meerdere vrouwtjes waarmee hij paart. Ondanks dat ze geen vaste paartijd hebben, zijn de meeste geboortes in de tweede helft van december en in januari. De zwangerschap duurt zes maanden, waarna de baby nog zo’n 4 maanden dicht bij mama blijft. Vanaf een tiental weken begint het jong zelf voedsel te zoeken. 

Een raadsel voor de wetenschap

Wist je trouwens dat er bijna geen apen geweest waren in Zuid-Amerika? Alle inheemse apensoorten van de Amerika’s stierven uit in het Eoceen, zo’n 35 miljoen jaar geleden. De voorouders van de huidige Nieuwe Wereld komen uit Noord-Afrika. En gezien de afstand en het ontbreken van fossielen is het niet erg waarschijnlijk dat ze die trip over land hebben afgelegd, dus nu is de hypothese dat ze de oceaan zijn overgestoken. Niet al zwemmend natuurlijk, maar zich vastklampend aan drijfhout, of op eilandjes van afgescheurde stukken land. In die periode was het zeeniveau nog lager, waardoor de reis ‘maar’ zo’n 10-13 dagen geduurd zou hebben. Te gek om waar te zijn? Alleen toekomstige ontdekkingen en wetenschap zullen dit kunnen uitwijzen!

Stichting Adopteer Regenwoud zet zich al meer dan 10 jaar in om het leefgebied van deze bijzondere brulapen te beschermen. Wil jij hier ook een bijdrage aan leveren? Dat kan heel gemakkelijk door een stukje regenwoud voor deze geweldige dieren te adopteren. Dit kan al met een bedrag van €2,50 voor een vierkante meter.  Adopteer hier

Lees in het volgende artikel het grote succes over de terugkomst van de Brulaap in het beschermde reservaat:

Het levende bewijs van succesvolle natuurbescherming