Krachten bundelen in Punta de Lanza

Krachten bundelen in Punta de Lanza

Het Work with Nature reservaat vormt samen met Nationaal Park Barbilla en het Bajo Chirripó Indigenous Reserve een “drielandenpunt”. Deze plek staat bekent als Punta de Lanza ofwel Lanspunt. De gemeenschap bestaat deels uit de oorspronkelijke bevolking van Costa Rica en deels uit “blanco’s” (moderne tico’s). Sinds kort is een vereniging opgericht om meer samen op te trekken.

Topograaf die het land op meet voor de aanschaf.

Thema’s die worden besproken zijn (duurzame) landbouw, de aanleg van elektriciteit, ecotoerisme en het tegengaan van stroperij en illegale houtkap. Omdat de mensen ver uit elkaar wonen, op relatief grote percelen, is behoefte aan een gemeenschappelijke ruimte om dit soort initiatieven te bespreken.

Na uitgebreid overleg komt nu een prachtige samenwerking tot stand. Adopteer Regenwoud sponsorde deze week de aankoop van een stuk grond door de lokale vereniging. De overheid zal volgend jaar een gemeenschapshuis bouwen op deze grond. Dit gebouw wordt het beginpunt van tal van initiatieven. Naast een ontmoetingsruimte en actiecentrum zal dit gebouw dienst doen als uitvalsbasis voor rangers vanuit het ministerie. Ook wordt deze maand de mogelijkheid besproken om een “buurtnatuurwacht” op te zetten: een club van lokale natuurliefhebbers die samen met functionarissen van de overheid patrouilles zal verrichten om stroperij en houtkap terug te dringen. Er zijn tevens tal van mogelijkheden om kleinschalig ecotoerisme op te zetten als financiële injectie.

Een mooie stap voor Punta de Lanza en veelbelovende samenwerkingsmogelijkheden voor Adopteer Regenwoud!