Een project met lokale impact

Een samenwerking van TUI Care Foundation en Adopteer Regenwoud 

Samenwerking TUI Care Foundation en
Adopteer Regenwoud 

Een beestachtige, leuke samenwerking, zo kunnen we de nieuwe samenwerking tussen Adopteer Regenwoud en de TUI Care Foundation wel noemen. Samen starten zij het TUI Wildlife Programme Costa Rica. Een natuurproject waarbij de TUI Care Foundation de stichting Adopteer Regenwoud voor een periode van minimaal drie jaar ondersteunt.

Gedurende deze drie jaar starten we zes nieuwe projecten. Met deze projecten creëren we meer biodiversiteit in ons reservaat, zorgen we voor nog meer lokale Impact en betrokkenheid en helpen we twee kritisch bedreigde diersoorten terug te keren in ons gebied.

“Het unieke van deze samenwerking is dat alles waar wij voor staan in de plannen samenkomt. Enerzijds beschermen we samen het regenwoud en planten we nieuwe bomen waarbij we ook specifiek twee bedreigde diersoorten een handje gaan helpen. Anderzijds creëren we lokaal werkgelegenheid en versterken we de betrokkenheid van de lokale bevolking bij natuurbescherming. Dat we deze projecten samen met de TUI Care Foundation gaan uitvoeren geeft mij als fundraiser enorm veel motivatie richting de toekomst.”
Eric Tijssen – Fundraiser Adopteer Regenwoud

Image-description

Ons gezamenlijke doel: 

  • Een ernstig bedreigde papagaai en bijna uitgestorven kikker een veilige plek in ons reservaat bieden;
  • een educatief programma voor scholen en gemeenschappen opzetten om lokale bewustwording over het belang van regenwoud te creëren;
  • extra personeel en middelen voor het tegengaan van illegale jacht en houtkap in ons reservaat;
  • herintroductie en vergroting populatie van zeldzame boomsoorten in het reservaat;
  • een positieve bijdrage leveren aan het biodiversiteitsonderzoek; 
  • uitbreiding van de lokale werkgelegenheid.

Met al deze doelen realiseren we een nog sterkere samenwerking tussen de stichting en lokale gemeenschap. Met als resultaat een positieve impact op sociaal economisch gebied.

Help zelf mee en adopteer een stukje regenwoud
Image-description

Een thuis voor ernstig bedreigde papegaai en bijna uitgestorven kikker

Het reservaat van de stichting bestrijkt nu 230 hectare regenwoud. Een prachtig gebied met een zeer hoge biodiversiteit. Dit gebied ligt in een regio waar nog steeds veel ontbossing plaats vindt. Hierdoor gaan veel bijzondere boom- en diersoorten verloren.

Voorbeelden hiervan zijn de ernstig bedreigde Buffons Ara (Ara ambiguus) en de bijna uitgestorven Lemur Leaf Frog (Agalychnis lemur). Deze soorten zijn door het verlies van hun leefgebied zo goed als verdwenen in de gehele regio.

Adopteer Regenwoud wil naast het reservaat dat zij beschermt een stapje verder gaan. Zij ziet namelijk mogelijkheden om deze ernstig bedreigde papegaaisoort en bijna uitgestorven kikkersoort een thuis te bieden in haar reservaat. Met als doel de kritieke populatie van beiden soorten te vergroten. 

Image-description

Buffons Ara

De bedreigde Buffons Ara is nog recent in het reservaat gespot. Deze Ara is één van de diersoorten die beschermd gaat worden in het samenwerkingsprogramma met de TUI Care Foundation. 

Aanplant Amandelbomen
Volgens de rode lijst van de IUCN leven er nog maar 500-1000 volwassen exemplaren in het wild. Tijd voor actie dus! Het voornaamste voedsel van deze Ara zijn de vruchten van de Amandelboom (Dipteryx panamensis). Daarnaast is de Ara afhankelijk van de holtes in deze volwassen bomen om in te nestelen. Helaas zijn deze bomen bijna helemaal verdwenen door houtkap. We gaan de Ara helpen door in ons herbebossingsproject een mix van 4.000 amandelbomen en andere bedreigde boomsoorten terug te planten.

Nestkasten bouwen
We zien deze Ara regelmatig vliegen boven ons reservaat. Maar door het gebrek aan grote Amandelbomen hebben ze geen geschikte plekken om te nestelen en zijn ze dus altijd op doorvlucht. Om die reden willen we nestkasten gaan bouwen en ophangen in het reservaat. We gaan samenwerken met een organisatie die succesvolle ervaring heeft met speciaal ontworpen nestkasten voor de Buffons Ara. De missie is om minimaal 10 nestkasten in ons reservaat te plaatsen. De nestkasten worden op ongeveer 20 meter boven de grond in de bomen geplaatst. Zo kunnen we bijdragen aan de bescherming en groei van de populatie Buffons Ara’s.

Image-description

De Lemur Leaf Frog

Deze prachtige kikker komt van origine in het gebied van Adopteer Regenwoud voor. Maar is helaas al geruime tijd niet meer in de weide omgeving gespot. De populatie Lemur Leaf kikkers is in de afgelopen 10 jaar met meer dan 80% afgenomen. Door snel verlies van hun leefgebied en door een bijzondere soort dodelijke schimmel, wordt deze mooie groene kikker met uitsterven bedreigd (IUCN). 

Bewijs van succesvolle herintroductie
Bij een Costaricaanse natuurorganisatie niet ver van ons projectgebied vandaan hebben ze de afgelopen jaren met succes de ernstig bedreigde Lemur Leaf Frog opnieuw geïntroduceerd. Door verschillende kikkerpoelen aan te leggen in hun reservaat, hebben ze een ideale habitat weten te creëren. Dit reservaat heeft veel gelijkenissen met dat van ons. Zowel qua ligging als qua soortensamenstelling.

Kikkerpoelen creëren
Als we de juiste kikkerpoelen in ons reservaat aanleggen en de perfecte habitat voor deze kikkers weten te creëren dan is de organisatie bereid om ons te helpen met de herintroductie van de Lemur Leaf Frog in ons reservaat. Om deze reden gaan we dus aankomende jaren in totaal minimaal 10 kikkerpoelen aanleggen op strategische plekken in het reservaat. En hopelijk kunnen we over een aantal jaren vertellen dat we hebben bijgedragen aan de bescherming en populatie groei van dit bijzondere diertje. 

Image-description

Lokale samenwerking & werkgelegenheid

Om de mooie doelen in het project te behalen is de samenwerking met onze lokale bevolking erg belangrijk. Daarnaast worden we ondersteund door de Costa Ricaanse overheid, die natuurbehoud hoog op de agenda heeft staan. Momenteel werken we goed samen met de dorpsgenoten in San Miguel, maar dit willen we verder gaan versterken. Hoe? Dat lees je hieronder.

Zelf helpen als vrijwilliger?
Image-description

Extra parkrangers
Voor de bescherming van het reservaat willen we twee lokale mensen aannemen en opleiden als rangers in ons reservaat. Zo helpen we de lokale economie en de flora en fauna van het regenwoud. Ze zullen goed getraind worden in het beschermen en observeren van het gebied. Ook krijgen ze een goede uitrusting om deze job te vervullen. Zo krijgen ze bijvoorbeeld goede en veilige kleding voor in het regenwoud, een verrekijker en een gps systeem om zo illegale jacht en houtkap in de regio te minimaliseren.

Gratis educatieve tours & workshops
Op de langere termijn gaan we gratis educatieve tours door het reservaat aanbieden voor schoolkinderen en andere geïnteresseerden. Ook willen we workshops over het regenwoud gaan aanbieden op diverse lokale scholen. Dit willen we  aanbieden voor de hele regio rondom ons projectgebied. Door de hulp van TUI Care Foundation kunnen we een extra lokale gids aantrekken die deze tours en workshops verzorgd. Dit is positief voor de lokale betrokkenheid, educatie over het belang van het regenwoud en nog meer werkgelegenheid.

Image-description

Lokale project coördinator

Dankzij de steun van TUI Care Foundation kunnen we deze fantastische natuurprojecten met een positieve impact op de lokale bevolking de aankomende drie jaar gaan realiseren. Om al deze projecten in goede banen te leiden hebben we een lokale project coördinator aangenomen. Samen met onze huidige projectcoördinator gaat hij ervoor zorgen dat alle doelen worden behaald.

Gedurende mijn 40-jarige leven ben ik altijd omringd en geraakt door de verschillende stadia van het behoud van regenwoud in de gemeente Matina.

In de afgelopen 22 jaar heb ik gewerkt voor verschillende natuurorganisaties in deze regio. Mijn speerpunten zijn gericht op het blijven creëren van bewustzijn over de noodzaak van het behoud van onze prachtige biodiversiteit en het bieden van mogelijkheden aan de lokale bevolking om hieraan deel te nemen. Ik ben dankbaar dat Adopteer Regenwoud en Tui Care Foundation mij deze kans bieden.

– Hurben Zeledon Gomez – programmacoördinator

We houden u graag op de hoogte over dit project en zullen dan ook regelmatig wat vermelden op onze nieuwspagina en socials.