Bijzondere uitbreiding reservaat gerealiseerd!

Bijzondere uitbreiding reservaat gerealiseerd!

Afgelopen zomer hebben we de spreekwoordelijke champagnefles weer open kunnen trekken! Het is ondanks alle externe invloeden toch gelukt om de aankoop van een prachtig en vooral strategisch belangrijk stuk regenwoud te formaliseren! Het gaat om de 9 hectare waar het onderzoekscentrum op gevestigd is. Behalve het stukje waar de gebouwen op staan, is het verder een heel bijzonder stuk bos waar in de afgelopen jaren al heel veel bijzondere waarnemingen zijn gedaan. Omdat dit perceel echt in het dorpje San Miguel ligt, kunnen we dit ook heel goed gebruiken voor educatieprojecten met de lokale bevolking.

Bijzondere uitbreiding reservaat gerealiseerd!

Bijzondere uitbreiding reservaat gerealiseerd!

Waarom een perceel dat niet aan het reservaat grenst?
Een onderzoekscentrum in het dorp nabij het reservaat is onderdeel van ons basisplan. Op die manier creëren we betrokkenheid bij de lokale bevolking. Ook zorgt dit voor een veilige omgeving voor de gasten door de sociale controle in het dorp en de nabijheid van medische zorg als dat nodig is. Het onderzoekscentrum is gebouwd op één van de laatste percelen in het dorp dat bijna helemaal begroeid is met regenwoud. Totaal is er ruim 7 hectare bebost. Dat we dit stuk bos ook beschermen, maakt het voor de bewoners van San Miguel veel zichtbaarder wat we doen. Ook is deze plek belangrijk om in contact te blijven met de mensen om ons heen. Hier geven we Engelse lessen aan buurtbewoners, ontvangen we vertegenwoordigers van samenwerkende organisaties en delen we onze biologische kennis.

Wat maakt dit perceel zo bijzonder?
De natuurwaarde van het bos op dit perceel is erg hoog omdat er al jaren nauwelijks activiteit in is geweest en al zeker geen kap. Een groot deel van de meest bijzondere waarnemingen zijn gedaan in dit perceel. Dit perceel van 9 hectaren ligt op drie kilometer van het reservaat en aan de rand van het dorp San Miguel. Zo kunnen we snel in het reservaat aanwezig zijn maar staan we ook in contact met de lokale gemeenschap. Er zijn huisjes voor onze mensen ter plaatse en ook het onderzoeksproject is er gevestigd. Door de grote diversiteit aan planten lijkt het of we in een botanische tuin wonen, met veel verschillende fruitbomen, bloemen en houtsoorten. De studenten en vrijwilligers werken in hun eigen ruimtes aan onderzoeken, waardoor we de natuur in het reservaat en de omgeving steeds beter begrijpen.

Hoe zit dat dan met het onderzoekscentrum?
Eigenlijk is in 2017 het stuk grond al aangekocht en is het afgelopen zomer geformaliseerd bij de notaris. Die keuze is gemaakt omdat we in 2017 echt de noodzaak zagen om in Costa Rica actief aanwezig te gaan zijn en het onderzoek op te starten. Deze stap heeft het onder andere mogelijk gemaakt om significant meer donateurs en sponsoren aan te trekken. Dat er 3 jaar overheen is gegaan heeft te maken met diverse bureaucratische processen en ook de corona-crisis heeft daarbij natuurlijk niet geholpen.

De plannen
Dit perceel biedt veel mogelijkheden. Sowieso wordt het onderzoek er voortgezet, de precieze vorm is nog even afhankelijk van wat de corona crisis uiteindelijk toelaat. Daarnaast is het de bedoeling om meer lokale educatieprojecten te gaan doen in dit relatief kleine stukje reservaat in het dorp. Denk bijvoorbeeld aan excursies voor de basisschool leerlingen uit San Miguel. Verder willen we de mensen in San Miguel motiveren en inspireren om meer bos en groen te creëren op en om hun percelen. Dit zorgt voor verkoeling, betere waterhuishouding en een gezondere leefomgeving.
Onze grote droom is om de stukken grond tussen het reservaat en het onderzoekscentrum ook te kopen en aan het reservaat toe te voegen, zodat het toch één groot groen geheel wordt. Dit is wel verre toekomst, want er zijn eerst nog een aantal belangrijkere stukken bos die beschermd moeten worden tussen het reservaat en nationaal park Barbilla!

Bekijk hier de video om een goede indruk te krijgen van het aangekochte perceel met het gerealiseerde onderzoekscentrum:

Meer nieuwsitems over de stichting Adopteer Regenwoud lezen? Klik hier voor het overzicht